راه آسان تری برای ارتباط با کار برانمان پیدا کردیم :) با کلیک عضو کانال تلگرام ما شوید اطلاعات بیشتر
علی رنجبرپور

تمرکز بر روی چیزایی که دست ما نیست باعث شکست و ناراحتی ماست

علی رنجبرپور خوش آمدی