طراحی وب سایت قالب بتن صباغی
نمونه کار طراحی وب سایت قالب بتن صباغی

سایت قالب بتن صباغی متمرکز بر سئو بوده و طراحی گرافیکی بسیار ساده با سرعت لود بسیار زیاد با کدنویسی بهینه شده طراحی شده است .

از جایی که نظر کارفرما الویت دارد بر پیشنهاد های شرکت رندبیت بنابراین ما در طراحی این سایت سعی کردیم سایتی طراحی کنیم که کارفرما میخواهد .

از جایی که سئو این پروژه بسیار حائز اهیمت بود فقط بر روی سئو داخلی سایت تمرکز داشتیم . برای مشاهده سئو سایت قالب بتن صباغی کلیگ کنید .