تبریز - ولیعصر ، فلکه تختی ، تختی غربی ، پلاک ۸ ، طبقه ۳
۰۹۱۴۱۶۴۲۶۴۶ | ۰۹۱۴۳۳۲۵۰۰۱ info@rondbit.com